Predĺžená záruka – je to skutočná pomoc pre zákazníkov alebo marketingový ťah?

Často sa záujemcovia o produkty pýtali, prečo teda s ohľadom na kvalitu našich produktov neposkytneme predĺženú záručnú dobu. No stále v ponímaní pojmu záručná doba, ktorá má určité podmienky, sme sa nemohli stotožniť s tým, či je to skutočná pomoc pre zákazníkov.

Urobili by sme síce krok pre „zvýšenie dôvery“ v kvalitu tovaru, ale skutočne by sme tým aj pomohli všetkým, ktorí si naše produkty kúpia? Nebola by to len lacná „fráza“ pre zvýšenie predaja tovaru?

Nakoniec po triezvom zvážení poznatkov a skúseností z praxe tak v oblasti predaja ako aj servisu, sme chceli priniesť niečo, čo ukáže na kvalitu nášho sortimentu a zároveň prinesie praktické riešenie pre zákazníka, ak vznikne problém s prevádzkou prístroja.

A tak po zrelom zvážení vznikla služba GPSZ. Prečo sme jej dali prednosť pred rozšírenou zárukou?

Môžete namietať, že sú firmy, ktoré poskytujú rozšírenú záruku – na 3- 4 roky a pod. a pri nákupe máte pocit istoty, že o zariadenie bude určite po túto dobu zadarmo postarané. No je tu zásadný rozdiel v ponímaní záruky ako takej a našej služby GPSZ.

 

Je predĺžená záruka dar, alebo ďalší obchod?

Zvyčajne je predĺžená záruka podmienená príplatkom k štandardnej cene, alebo využitím nejakej platenej služby počas záručnej doby.

Predĺžená záruka má striktné pravidlá a ak servisné stredisko neuzná poruchu ako záručnú opravu – teda to nie je chyba materiálu či vyhotovenia, alebo iná výrobná chyba a príčinou je nevhodná údržba a zaobchádzanie či opotrebenie súčiastok oprava sa naplno účtuje so všetkými vzniknutými nákladmi (doprava, servisné práce, náhradné diely).

Často býva predĺžená záruka podmienená ešte dodatočnými nákladmi zákazníka – platená prehliadka počas určeného termínu atď.

Bežná záruka sa ani do tých povinných 2 rokov nevzťahuje na bežné opotrebenie, zodratie, mechanické narušenie – zlomenie plastových častí, zanedbanie pravidiel prevádzky a údržby,  a pod.

No a úprimne, čo po dvoch rokoch používania sa nedá pokladať za zodraté, či opotrebované? Veď výrobné chyby sa spravidla objavia ihneď v prvých dňoch používania. Len výnimočne sa niečo vyskytne po 4-6 mesiacoch či neskôr.

Praktický príklad:

Po pár týždňoch prevádzky sme dostali v rámci reklamácie do opravy vysávač Powerpack 1620 C, používaný v jednej organizácii. Vraj smrdí a niečo z neho vyfrkuje. Keďže si opravy dokumentujeme, tu je pohľad na motor:

Motor vysávača THOMAS

Jedná sa o evidentné zanedbanie základných prevádzkových pokynov. A síce prístroj bol po vysypaní nádoby a vyčistení filtra prevádzkovaný bez založeného patrónového filtra. Obsluha ho zabudla založiť. A dokonca ani filtračné vrecko nebolo založené. Ľudský faktor zlyhal, stane sa.

Jasný príklad, kedy sa nejedná o záručnú opravu, keby bola záruka aj 10 rokov.

Našťastie, dlho sa takto bez filtra nevysávalo a bolo možné ešte motor (turbínu) vyčistiť a zachrániť. Ale bolo treba vysávač doviezť k nám, rozobrať, vyčistiť, poskladať, odoslať.

Aj keď to u nás nestojí majland, no aj tak:

1 cestu účtujeme 6,50 € s DPH, teda dopravné k nám a späť 13 €.
Servisná hodina – 10 € s DPH. Tu konkrétne to boli 2 hodiny, teda 20 €.

Nezaložený filter – oprava motora nutná. Čo teraz s obyčajnou či predĺženou zárukou? Nič – treba platiť.

Spolu 33 €.

Ani riadna, ani žiadna predĺžená záruka by nepomohli – normálna platená oprava. Naša nová služba GPSZ  (Garancia prvého servisu zadarmo) prakticky znamená, že podľa podmienok GPSZ by bol tento konkrétny prípad vyriešený zadarmo pre zákazníka. Bol to servis a nebolo treba žiadny náhradný diel.

Ušetrené 33 € za spoluúčasti služby GPSZ.

Zákazník má podľa GPSZ nárok len na 1 takýto zásah (Garancia prvého servisu zadarmo). No v tomto prípade, ktorý sa stal asi pred 3 rokmi sme už s týmto prístrojom neprišli do styku a spoľahlivo slúži. Pravdepodobne po dôraznom upozornení obsluhy na dodržiavanie prevádzkových pokynov.

Predĺžená záruka by nepomohla, pretože aj tak bol ešte vysávač v záruke. Keby sme už v tom čase poskytovali GPSZ, prevádzka prístroja by ostala pre majiteľa len na jeho zriaďovacích nákladoch (nákup), bez vynaloženia nákladov na opravu.

Ak si želáte viac informácií o tejto našej službe kliknite na tento odkaz GPSZ , alebo na obrázok nižšie:

vysávače a tepovače

Z iného uhla pohľadu

Pokiaľ sa v problematike výslovne nevyznáte a ste v nej laik, asi žiadnu poruchu ako laik neviete posúdiť v rámci uplatnenia predĺženej záruky. Teda či bude uznaná oprava ako záručná, alebo ako bežná oprava – výmena  zodratej súčiastky.

Predĺžená záruka síce vyvoláva pocit väčšej istoty, ale v konečnom dôsledku je na posúdení autorizovaného servisu, či práve táto konkrétna porucha spadá do portfólia rozšírenej záruky. Rozšírená záruka na 3- 4 alebo „x“ rokov neznamená automaticky pre zákazníka „x“ rokov opravovania zadarmo.

V každom prípade predĺžená záruka ako marketingový prostriedok funguje výborne.

My veríme, že Vám predchádzajúce riadky priniesli nový pohľad na praktickú výhodu našej novo zavedenej inštitúcie – služby GPSZ. Je to Vaša istota spoľahlivého fungovania našich produktov.

Poznáte našu službu GPSZ? Myslíte, že je to užitočná služba? Môžete pridať komentár pod text aj dať zdieľať pre priateľov.

Komentár bude zverejnený po schválení administrátorom.

Milo nás prekvapí aj Váš Like na našej FB stránke.

 

Pekný deň želá

Váš tím ENEFTECH s.r.o.
Prístroje pre čisté riešenie v spoľahlivom prevedení.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.