Spínací modul 24 V pre spínanie centrálneho vysávača káblom ob.č. 793230

793 230 Spínací modul pre ovládanie káblom centrálneho vysávača

Používa sa pre jednoduché pripojenie mobilného centrálneho vysávača do elektrickej siete pomocou ovládacieho kábla. Možno použiť aj pre zapnutie iných spotrebičov diaľkovo.

Spínací modul 24 V pre spínanie mobilného centrálneho vysávača ovládacím káblom.

Používa sa pre jednoduché pripojenie mobilného centrálneho vysávača do elektrickej siete. Ovládací kábel sa napája zeleným konektorom v spodnej časti modulu. Pripojením ovládacieho kábla modul zabezpečí rozvod napätia 24 V do kontaktov pneumatických zásuviek a pneumatickej štrbiny. Po spojení kontaktov zapne zariadenie, ktoré je pripojené v zásuvke (spravidla centrálny vysávač). Možno použiť aj pre iné vlastné aplikácie pre diaľkové zapnutie rôznych elektrických zariadení.